Kathleen Ferrier
  print this page
Blog Article - 07 January 2018

Een nieuw Chinees verhaal

Een nieuw Chinees verhaal.  

 

Op 13 december herdenkt men in China de Nanjing Massacre, het bloedbad van Nanjing. Het gaat om de massamoorden en massa verkrachtingen die plaatsvonden in Nanjing, de stad die toen nog Nanking heette en de hoofdstad was van de Republiek China. Het gebeurde tijdens de tweede Japans-Chinese oorlog.

 

Bloedbad

Op 13 december 1937 trok het Japanse leger Nanjing binnen en zes weken later had het Japanse Keizerlijke Leger tientallen duizenden Chinese burgers gedood. De schattingen lopen uiteen van 40.000 tot 300.000. Nog eens vele duizenden vrouwen en meisjes werden verkracht. Seksueel geweld als oorlogsinstrument, om de vijand te breken, samenlevingen te ontwrichten en - door het zwanger maken vrouwen - etnisch te zuiveren.

Wie het gedenkmuseum in Nanjing bezoekt, komt er aangedaan uit. Er is geen enkele poging ondernomen om de onvoorstelbare verschrikkingen van dit bloedbad ook maar enigszins ‘salonfähig' (bezoeker-vriendelijk) te maken voor de bezoeker. En er wordt vol ingezet op de duidelijke boodschap: Japanners (“de gele duivels”) zijn ongekend wrede mensen.

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat “de gele duivels” Nanjing binnen trokken. President Xi Jinping was in hoogst eigen persoon aanwezig om een toespraak te houden.

Nieuwe agenda

Begrijpelijk. Hij heeft er belang bij dit bloedbad te duiden. Niet alleen om opnieuw de Chinese aversie tegen Japanners levend te houden, maar ik denk ook vanwege een andere agenda. Wie goed luistert en kijkt naar president Xi Jinping, hoort en ziet dat hij bezig is met het legitimeren van China, als leidend land in de regio en in de wereld.

Daarbij wordt hij natuurlijk zeer geholpen door zijn Noord- Amerikaanse ambtsgenoot Trump, die met zijn beleid gestoeld op het principe “America First” duidelijk maakt minder belang te hechten aan welke andere regio dan ook. China had altijd al grote moeite met de Noord-Amerikaanse aanwezigheid in Zuid-Oost Azië en ziet nu zijn kans schoon. Want ook al zijn er nog steeds duizenden Noord- Amerikaanse troepen gelegerd in Japan en elders in de regio, van enige oprechte betrokkenheid of interesse van de Noord-Amerikaanse president voor wat er hier gebeurt, getuigen zij tweets in ieder geval niet. Dit tot zorg van Zuid-Korea en natuurlijk van Japan. Deze landen, en voor het aantreden van President Duterte ook de Fillipijnen, rekenden op de steun van de VS tegenover een steeds expansiever China dat eilandengroepen en viswateren claimt waarop het volgens deze landen absoluut geen vanzelfsprekend recht heeft.

 

Nieuw verhaal

Het is interessant om te zien dat president Xi Jinping bij het legitimeren van zijn land als leidende natie, geen grof geweld gebruikt, maar simpelweg komt met een nieuw verhaal. Een verhaal waarin China als dappere en vooral morele strijder wordt neergezet. China was in de tijd van het bloedbad van Nanjing een agrarisch land, dat zich, ondanks een zwak leger, op edelmoedige wijze verzette tegen de brute vijand Japan.

Wie goed oplet, ziet dat de president van China in zijn internationale optreden, steeds vaker dit verhaal van moed en moraliteit gebruikt. In een wereld die zich meer en meer afwendt van het liberalisme en waarin de kwetsbare kanten van democratie steeds meer zichtbaar worden, maakt het nieuwe Chinese verhaal indruk. We zien dat bijvoorbeeld als het gaat om het klimaatakkoord van Parijs en meer in het algemeen het nakomen van internationale afspraken en verdragen. China toont moraliteit en moed, en legitimeert daarmee haar streven een meer leidende rol te spelen, in ieder geval in deze regio en wellicht ook op het wereldtoneel.

Hoe dit verhaal van moed en moraliteit zich in nationaal beleid binnen China vertaald…? Dat is vooralsnog de grote vraag. 


  print this page close window